Trang chủ Lời ChúaLời Chúa hàng ngày Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng (Thứ 3 tuần I Mùa Vọng A – Thánh Phanxico Xavie)