Trang chủ Lời ChúaNgày lễ trong năm Giáng Sinh Bến Đông – Chúa được sinh ra khi chúng ta nhường chỗ cho Ngài!