Trang chủ Lời ChúaLời Chúa hàng ngày Hãy sám hối (8.12.2019 – Chúa nhật 2 Mùa Vọng năm A)