Trang chủ Lời ChúaLời Chúa hàng ngày Phải chi lửa ấy đã bùng lên (24.10.2019 – Thứ năm Tuần 29 Thường niên)