Trang chủ Tin tức3. Giáo hội Việt nam Sứ điệp của Đức thánh cha Phanxico gửi giới trẻ Việt Nam – nhân dịp ĐHGT Giáo tỉnh Miền Bắc