Trang chủ Lời ChúaLời Chúa hàng ngày Thiên Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư vong (Thứ 3, tuần II Mùa Vọng)