Trang chủ Tin tức2. Tin Giáo Hội Ý Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng, Tháng 2-2020